Påmeldingen har startet!

Klikk her for å melde på din klasse/skole/trinn til Kulturfest Tøyen!

Lærere har anledning til å melde på klasser/skoler/trinn til festivalen. Vi har plass til 8000 publikummere på festivalen, og utvelgelsen skjer ved loddtrekning blant de påmeldte (vi trekker selvfølgelig ikke enkeltpersoner, men hele klasser/skoler/trinn). Alle klasser som på en eller annen måte har samarbeidet med Kulturfest Tøyen får prioritet i utvelgelsen.

Påmeldingsfrist: 28. april 2017.

Er du elev og har lyst til å dra på festival, anbefaler vi deg å spørre læreren din om klassen kan delta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s