Spill returdunk og lag veske med Kildesortering i Oslo

Vet du hva som skal kildesorteres hvor?

Spill Returdunk med Kildesortering i Oslo som også hjelper oss med god avfallsmerking på festivalen. Sammen sikrer vi at det blir lettest mulig å kaste rett avfall i rett beholder.

I Kildesortering i Oslo sitt telt blir det også ombruksverksted hvor du kan lage bag av t-skjorter. Ta gjerne med en t-skjorte du har hjemme som du ikke bruker lenger. Har du ingen med deg, så får du en av oss.

Renovasjonsetaten tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Etaten henter matavfallet du sorterer i grønn pose, plastemballasjen du sorterer i blå pose og restavfallet du sorterer i vanlige handleposer, og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Det samles også inn papp, papir og kartong som blir til nye produkter. Det samme gjelder glass- og metallemballasje og tekstiler på innsamlingspunkter i hele byen. Ting du ikke vil ha lenger, kan leveres på mini- og gjenbruksstasjoner. Farlig avfall må du levere til innsamlingen i bydelene eller på Renovasjonsetatens mini- og gjenbruksstasjoner. Hageavfall og større typer avfall kan du også levere på gjenbruksstasjonene. Hageavfallet blir til førsteklasses jordprodukter. Det andre avfallet blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte

Riktig kildesortering på Kulturfest Tøyen, ved kjøkkenbenken og ellers i hverdagen kommer miljøet og byen til gode. Takk for at du kildesorterer!

 

Foto: Andrea Chirulescu

Kildesortering i Oslo l KFT bilde l Andrea Chirulescu

Kildesortering i Oslo l KFT bilde _Andrea_Chirulescu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s